Informatie

Op deze pagina vind u alle informatie over Zorghoeve Tritzum. Een aantal onderwerpen zijn ook beschikbaar als download. Dit is uitgebreider dan de informatie die hier staat beschreven. Dan kunt u de informatie rustig doorlezen. Hoe eenvoudig wij ook proberen te blijven, ook wij moeten voldoen aan regels en voorschriften. Als er nog aanvullende vragen zijn kunt u contact met ons opnemen. 

Intakeprocedure

  1. Kennismaking, we vinden het van belang dat mogelijke nieuwe deelnemers een goed beeld van ons bedrijf hebben. We vragen de deelnemers langs te komen met hun ouders, verzorgers of begeleiders om te kijken. De werkzaamheden zijn namelijk niet voor iedereen geschikt.
  2. Meeloop dag(en), om een goed beeld te krijgen is het in goed overleg mogelijk een aantal dagen mee te lopen.
  3. Intakegesprek, in dit gesprek zullen we een aantal administratieve zaken afhandelen en de eerste werkdagen bespreken. Er wordt een zorgplan ingevuld en er worden afspraken gemaakt over het gebruik van gereedschappen.
  4. Proefperiode, wij hanteren een proefperiode van 1 maand. Zo kunnen we een goed beeld krijgen van de deelnemer.
  5. Evaluatie proefperiode.

Huisregels en privacy reglement.
In de huisregels staan een aantal voorschriften over hoe we op de Zorghoeve met elkaar omgaan, wat wel en wat niet mag en hoe we omgaan met agressie. Naast huisregels hebben we ook een privacy reglement. We respecteren elkaars privacy zowel op de Zorghoeve als privé. Het privacy reglement beschrijft hoe we hier gezamenlijk mee om gaan.  De huisregels en het privacy reglement worden overhandigt tijdens het intake gesprek. Beide documenten kun je hier ook downloaden Huisregels Zorghoeve Tritzum en Privacy reglement

Bescherming Persoonsgegevens.
De huidige regelgeving Wet algemene verordening gegevensbescherming stelt strenge regels ten aanzien van het gebruik van gegevens van onze deelnemers. En terecht vinden wij! Het is namelijk van belang dat deelnemers zich veilig voelen bij ons. Niet alleen tijdens het werken in de dagbesteding maar ook wetende dat de gegevens die we gebruiken veilig zijn. Het is erg belangrijk dat wij een aantal gegevens hebben van de deelnemers. Er wordt duidelijk aangegeven welke gegevens we gebruiken en waarvoor wij die gebruiken. Daarom wordt er momenteel een gegevensbeschermingsbeleid geschreven. Zodra alle maatregelen ingevoerd zijn en het nieuwe beleid gereed is zal dat hier worden gepubliceerd.

Werkplaats voorschriften
Bij ons in de werkplaats werken we met verschillende machines en gereedschappen. Daarom hebben we voorschriften opgesteld hoe je met deze machines en gereedschappen moet omgaan. Dit doen we om voor iedereen de veiligheid te waarborgen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is hier een belangrijk onderdeel van. Het gebruik van deze middelen is namelijk verplicht.

Niet iedereen kan met de machines en gereedschappen werken. Daarom stellen wij een werkplaatsovereenkomst op met de deelnemers. Hierin stellen we vast welke machines en gereedschappen ze wel of niet mogen of kunnen gebruiken. Er zijn een aantal machines die door niemand anders dan de zorgboer gebruikt worden. De werkplaatsovereenkomst wordt tijdens het tekenen van de zorgovereenkomst besproken en getekend.

Hygiëne regels
Naast huisregels zijn we verplicht om ons te houden aan bepaalde hygiëne regels. Dit omdat we op onze boerderij dieren hebben waar deelnemers mee werken. Regels zoals het handen wassen na het werken met de dieren of handen wassen voor het eten. Daarbij is het belangrijk om voerresten op te ruimen bij de dieren en dier verblijven bezem schoon te houden. We verwachten dat iedereen zich aan deze voorschriften houd. Deze informatie krijg je tijdens het intake gesprek.

Klachtenreglement.
Het kan natuurlijk voorkomen dat je een klacht hebt.  In het klachtenreglement staat hoe wij omgaan met klachten.  Download hier het klachtenreglement Klachtenreglement deelnemers Zorghoeve Tritzum 2018 Naast het reglement hebben we ook een klachtenprocedure opgesteld. De procedure beschrijft welke stappen je kunt ondernemen om je klacht te melden. Iedereen krijgt de klachten procedure. De klachtenprocedure kun je hier ook downloaden Uitdeelbrief klachtenreglement 2018 Bij Zorghoeve Tritzum hebben we ook een vertrouwenspersoon.

Dit is Petra Pijnakker MA. Zij is te bereiken op 06 52 377 378 of via de email: petra.pijnakker@planet.nl