Informatie


Op deze pagina vind u informatie over Zorghoeve Tritzum. Deelnemers krijgen de informatie ook overhandigt.

Huisregels.
In de huisregels staan een aantal voorschriften over hoe we op de Zorghoeve met elkaar omgaan. We respecteren elkaars privacy. Het document kun je hier ook downloaden Huisregels Zorghoeve Tritzum

Hygiëne regels
Wij hebben op de boerderij dieren waarmee de deelnemers kunnen werken. Daar horen regels bij zoals het handen wassen na het werken met de dieren en voor het eten, het opruimen van de voerresten en het schoonhouden van de dierverblijven.

Werkplaats voorschriften
Wij hebben verschillende machines en gereedschappen, daar zijn voor iedereen veiligheidsvoorschriften voor opgesteld over hoe je hier mee om moet gaan. Wij maken gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast maken wij een werkplaatsovereenkomst, hier in staat welk gereedschappen en machines je wel of niet mag gebruiken.

Intakeprocedure

  1.  Kennismaking: we vinden het van belang dat mogelijke nieuwe deelnemers een goed beeld van ons bedrijf hebben. We vragen de deelnemers langs te komen met hun ouders, verzorgers of begeleiders om te kijken. De werkzaamheden zijn namelijk niet voor iedereen geschikt.
  2. Meeloop dag(en), om een goed beeld te krijgen is het in goed overleg mogelijk een aantal dagen mee te lopen.
  3. Intakegesprek, in dit gesprek zullen we een aantal administratieve zaken afhandelen en de eerste werkdagen bespreken. Er wordt een zorgplan ingevuld en er worden afspraken gemaakt over het gebruik van gereedschappen.
  4. Proefperiode, wij hanteren een proefperiode van 1 maand. Zo kunnen we een goed beeld krijgen van de deelnemer.
  5. Evaluatie proefperiode.

Bescherming Persoonsgegevens.
De huidige regelgeving Wet algemene verordening gegevensbescherming stelt strenge regels ten aanzien van het gebruik van gegevens van onze deelnemers. Uw gegevens zijn bij ons veilig. Wij zullen aangeven waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Alles is vastgelegd in het Privacy reglement. Dit wordt overhandigt aan de deelnemers. Het document is ook te downloaden Algemeen Privacy reglement – AVG

Klachtenprocedure.
In de klachten procedure staat hoe wij omgaan met klachten van onze deelnemers. Download hier de procedure: Klachtenreglement-deelnemers-Zorghoeve-Tritzum-04-12-2023.pdf De procedure beschrijft welke stappen je als deelnemer kunt ondernemen om je klacht te melden. Elke deelnemer krijgt bij de start van de dagbesteding de klachten procedure.

Lidmaatschap BEZINN
Sinds 2014 zijn we lid van BEZINN. Het is een overkoepelende organisatie waar wij onderaannemer van zijn. Er wordt onder andere ondersteuning geboden in verschillende werkzaamheden en zijn actief in verschillende gemeentes en gebiedsteams in het noorden van Nederland. Kijk op de website van BEZINN voor meer informatie.

Federatie Landbouw en Zorg
Door ons lidmaatschap bij BEZINN zijn we ook lid geworden bij de Federatie landbouw en zorg. Dit is de brancheorganisatie voor de sector landbouw en zorg. Zij verlangen ook een kwaliteitswaarborg van hun leden. Wij hebben sinds maart 2017 het certificaat ‘kwaliteit laat je zien’ behaald. Voor meer informatie kijk op de website van de Federatie Landbouw en Zorg.