Voor wie

We bieden dagbesteding aan de volgende doelgroepen:

Jongvolwassen vanaf 18 jaar met een afstand tot de maatschappij.
Mensen zijn soms door omstandigheden tussen wal en schip belandt. Wij bieden structuur, regelmaat en vertrouwde omgeving. Zo dat ze langzaam weer kunnen functioneren in de maatschappij. Door sociale contacten, gezamenlijk werken en veel praten kunnen we veel bereiken.

Mensen die vanuit verslavingszorg weer terug willen in de maatschappij.
Na een verslaving is het voor sommige mensen lastig om het leven in de maatschappij weer op te pakken. Door een werkritme en sociale contacten proberen we de mensen het gevoel te geven aan het werk te zijn. Dit helpt om de goede richting te vinden naar de maatschappij.

Mensen met een lichte (niet)aangeboren hersenbeschadiging.
Een nuttige invulling van de dag is hierbij het speerpunt, met gezelligheid en mensen om je heen. Maar het is mogelijk ook een vooruitzicht naar een leuke baan. Kijken wat je kunt doen en welke doelen we kunnen halen is voor ons en de mensen een leuke uitdaging.

Mensen met een lichte autistische aandoening.
Ook als je een lichte autistische aandoening hebt kun je bij ons terecht. We kijken per (potentieel) deelnemer of er bij ons ruimte is om te werken.

Mensen die na een Burn-out terug in de maatschappij willen keren.
Na een burn-out is het voor sommige mensen lastig om weer aan het werk te gaan. De drempel is vaak hoog. Wat kan ik wel en wat niet, grenzen stellen en nee durven zeggen als het teveel wordt zijn allemaal dingen die hier bij horen. Wij hopen die opstap te zijn naar een baan waar je weer kunt opbloeien.

We werken uitsluitend met volwassen. Er wordt verwacht dat iedereen een actieve werkhouding heeft. Bij al onze werkzaamheden is het van groot belang om de veiligheid in acht te houden. Er wordt per deelnemer gekeken welke gereedschappen en materialen hij wel of niet kan gebruiken. Dit wordt ook vastgelegd. We verwachten van iedereen dat ze tijdens het werken persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Deze worden door ons verzorgt. Werkschoenen moet door de deelnemer zelf worden verzorgt.

Wij verwachten dat de deelnemers een bepaald niveau van zelfredzaamheid hebben. Bij ons kunnen deelnemers niet wonen en wij dienen geen medicatie toe.

 

We bieden met de dagbesteding een aantal principes. We zijn van mening dat dit zorgt voor een langzame maar effectieve terugkeer in de samenleving.

Structuur,
vaste tijden opgehaald en gebracht worden, op tijd aanwezig zijn en op tijd eten. Structuur in de werkzaamheden en de werkplaats.

Rust,
we hebben een prikkelarme omgeving. Door de natuur kom je tot rust. We hebben mogelijkheden genoeg om een rustig plekje te zoeken.

Ruimte,
je kunt snel even alleen zijn. Als je het maar aangeeft.

Kleinschaligheid,
bij jezelf beginnen en dan verder omhoog.

Persoonlijke benadering,
we praten over alles en meer. We staan open voor alles en je kunt altijd bij ons komen voor een persoonlijk gesprek.

Dicht bij de natuur,
door de dieren en de omgeving dichter bij de natuur komen. Door te zijn en te werken in de natuur kun je heerlijk tot rust komen.

Eenvoud,
in de dingen die we doen. Goed maar eenvoudig.